Services

How can we help you?

Web design

Fusce sagittis et nisi in feugiat

SEO Services

Fusce sagittis et nisi in feugiat

eCommerce

Fusce sagittis et nisi in feugiat

Social media marketing

Fusce sagittis et nisi in feugiat

Advertisement

Fusce sagittis et nisi in feugiat

Ons doel

Samen met een groep vrijwilligers zet het bestuur van Stichting De Speelgoedbank zich in voor kinderen waarvan de ouders het niet breed hebben. Helaas is het niet vanzelfsprekend voor alle kinderen om een cadeau te krijgen voor je verjaardag, met Sinterklaas of omdat je een mooi rapport hebt.

De afgelopen jaren hebben we onze speelgoedactie beperkt tot Sinterklaas. De behoefte was zo groot, dat we hebben besloten om ons permanent te willen inzetten voor deze groeiende groep kinderen in de gemeente Dronten. Zo hoeven we ons niet alleen te beperken tot het Sinterklaasfeest, maar kunnen kinderen, ouders, verzorgers en grootouders ook speelgoed komen uitkiezen voor een bijzondere gelegenheid zoals een verjaardag of de feestdagen.

Stichting De Speelgoedbank Dronten zamelt gebruikt speelgoed in. Het speelgoed wordt geaccepteerd als het nog kan voldoen om als een cadeau te worden weggeven. Met onze vrijwilligers sorteren we het speelgoed en zorgen we voor een grondige reiniging.

Stichting De Speelgoedbank Dronten is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan door het spelen met speelgoed dat verstrekt is via De Speelgoedbank.

Doel zoals in de oprichting akte opgesteld:
STATUTEN Artikel 2 – Doel

De stichting heeft ten doel:

  • het inzamelen van speelgoed en het gratis beschikbaar stellen daarvan aan diegene in de gemeente Dronten die vanwege hun economische situatie behoeftig zijn. De stichting heeft voorts ten doel het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  • de stichting dient het algemeen belang.
  • de stichting heeft geen winstoogmerk.